9. Marzenia a prawo do realizacji marzeń

Dziękuję, za piękne wydarzenia, cudowne zbiegi okoliczności oraz ludzi, którzy pomagają mi spełnić moje marzenia.

Każdy z Nas dąży do osiągnięcia jakiegoś celu, spełnienia najskrytszych marzeń czy realizacji planów życiowych. Dla niektórych będzie to awans w pracy dla innych szczęście w rodzinie a dla jeszcze innych wygranie walki o życie. Prawo do realizacji marzeń jest rzeczą całkowicie niezbywalną, nikt nie może Nam odebrać możliwości samorozwoju ani dążenia do celu, który jest zgodny z naturalnym, harmonicznym porządkiem Wszechświata. Dotyczy to wszystkich istnień ludzkich, zarówno tych silnych jak i tych, które nie potrafią samodzielnie się bronić, zgłosić sprzeciwu ani wypowiedzieć obronnego zdania.


Prawo do realizacji marzeń jest niezależne od Naszej przynależności kulturowej, wyznania, miejsca pochodzenia ani żadnego innego czynnika determinującego indywidualną osobowość. Ono po prostu jest i nikt nigdy nie był ani nie będzie w stanie tego zakwestionować. Dusza, Atman, Po czy Hun to tylko niektóre określenia oznaczające niematerialny i nieśmiertelny byt, który opuszcza człowieka wraz z jego śmiercią. Obecność tego bytu jest wspólnym, uniwersalnym mianownikiem niemal wszystkich religii na całym świecie – różni się jedynie ich nazewnictwo. Nie podlega żadnej wątpliwości, iż ten niematerialny byt współistnieje z każdym życiem ludzkim i jest niejako wędrowcem przemierzającym najróżniejsze epoki, wieki, wędrowcem przybierającym nowe wcielenia. Zatem nikt nie może odebrać mu prawa do realizacji marzeń, przerwać nowej wędrówki czy zakwestionować jego istnienia. Życie nie ma początku, nie ma też końca – ono jest i nikt z Nas nie powinien mieć co do tego nawet najmniejszych wątpliwości.

Każdy człowiek powinien żyć w zgodzie z naturalnym porządkiem Wszechświata, nikt nie może przerywać jego naturalnych cykli, uśmiercać jego nowych wcieleń, odbierać prawa do realizacji marzeń i celów. W tym miejscu możemy nawiązać do ludzkiej „karmy”, bowiem Wszechświat zawsze dąży i będzie dążył do sprawiedliwości oraz naturalnej harmonii. Zasiane przez Nas zło prędzej czy później do Nas wróci, zasiane dobro prędzej czy później odwdzięczy się tym samym i umożliwi Nam realizację własnych marzeń. Owe prawidłowości możemy zauważyć jeśli prześledzimy własne, życiowe doświadczenia. Zasianie ziarno dobra zawsze przynosi pozytywne owoce i w pełni się odwdzięcza – to tylko kwestia czasu. Z kolei szeroko pojęte zło rozprzestrzenia się i wraca ze zwielokrotnioną siłą. Warto mieć to na uwadze podczas podejmowania ważnych decyzji, realizacji planów i zamierzeń mających prowadzić do realizacji marzeń.

Nikt z Nas nie ma prawa decydowania o przerwaniu życia istot ludzkich, dotyczy to wszystkich osób dowiadujących się o macierzyństwie, ale także lekarzy, pielęgniarek, strażaków i każdego, kto na taką decyzję mógłby mieć choćby najmniejszy wpływ. Przerwanie naturalnych cykli Wszechświata jest oczywistym złem, którego nikt nigdy nie powinien się dopuszczać ani kwestionować. Pamiętajmy, iż prawo do realizacji marzeń jest niezbywalną, żelazną zasadą, którą powinniśmy szanować bez względu na Nasze wyznanie, czy sytuację życiową w której aktualnie się znajdujemy.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.