Historia Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu cz. 5

Dyplom technika mechanizacji rolnictwa

Oni będą propagować kulturę rolną i zwiększać wydajność zbóż. Spośród 80 uczniów klas V-tych 70 otrzymało dyplom technika mechanizacji rolnictwa.

Rok szkolny 1969/70

Dyrektor Technikum – inż. Zygmunt Olejnicki
Z-ca dyr. d/s pedagog. -mgr Janusz Kosmaczewski
Z-ca dyr. d/s admin. -Józef Jarocki
Kierownik Warsztatów – inż. Włodzimierz Daraszkiewicz
Kierownik Wydz. K.K. -inż. Franciszek Śzymański
Kierownik Internatu – Janina Ołdytowska

Dużo zmian personalnych na stanowiskach kierowniczych. Nowy dyrektor pedagogiczny mgr Janusz Kosmaczewski, nowy kierownik warsztatów inż. Włodzimierz Daraszkiewicz i kierownik K.K. inż. Franciszek Szymański.

Nastąpiły także zmiany w składzie personelu pedagogicznego. Odeszła p. mgr Szulc Małgorzata, a pracę w Technikum rozpoczął, p. mgr Anatol Miron i p. inż. Eugeniusz Świętochowski, oraz dwaj wychowawcy internatu Zbigniew Arciuch i Marek Kuprianowicz.

Naukę rozpoczęło 387 uczniów i na wydziale k.k. 267. W szkole jest 10 klas. Klasy IV-a i b oraz V-a i b realizują stary program technikum pięcioletniego. Klasy I,II i III-z to uczniowie technikum trzy letniego utworzonego na bazie szkół zasadniczych, oraz klasa I, II i III-a to klasy technikum 5-letniego realizujące nowy program przyjęci z 8-letniej szkoły podstawowej.

Pomieszczenia szkolne powiększyły się o nowe pracownie do przedmiotów zawodowych. Pracownie te znajdują się w nowej hali maszyn oddanej do użytku wiosną 1969 r. Są one wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

W odróżnieniu od starych budynków mają dużo światła i słońca.

25 rocznica PRL

Wycieczka do Warszawy

Młodzież klas V-tych i klasy III-z zgodnie z tradycją lat ubiegłych odbyła wycieczkę do Warszawy i do Zakładów „Ursus”. Zwiedzono tam wystawę maszyn rolniczych zorganizowaną na 50-lecie Zakładów „Ursus”.

Wycieczka uzupełniła wiedzę o maszynach rolniczych zdobytą w szkole i umożliwiła obejrzenie osiągnięć w tej dziedzinie w okresie 25 lecia P.R.L.

Uczniowie obejrzeli także Warszawę i zmiany w niej zachodzące.

Karnawał
Karnawał – młodzież bawi się na wieczorkach klasowych. Dziewczęta z różnych szkół. Dzisiaj Liceum Medyczne. Jest z czego wybierać, ale one też wybierają. No cóż emancypacja !
Rok leninowski

Imprezą, którą młodzież żyje w tym roku jest „Rok Leninowski”. Zarządy kół klasowych ZMW przygotowały uroczystość ogólno szkolną na temat „Lenin – polityk, myśliciel, człowiek„.

Uroczystość poprzedziło gruntowne zaznajomienie się z życiem i twórczością Lenina. Miało to na celu lepsze przygotowanie do Olimpiady wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W związku z tym pierwszy etap olimpiady wypadł pomyślnie

I miejsce zajęła klasa V-b p. 8,10
II miejsce zajęła klasa II-a p. 8,06
III miejsce zajęła klasa I-a p. 7,90
Największą ilość punktów uzyskali

1. Zygmunt Sierotko – kl. V-b
2. Ryszard Puciłowski – kl. II-a
3. Henryk Rękawek – kl. II-a
4. Janusz Chmielnicki -kl. II-a
5. Jan Jankowski – kl. I-a
6. Paweł Danilewski -kl. I-a
7. Antoni Sadowski -kl.III-z
8. Antoni Ołdakowski -kl.II-z
9. Henryk Łada -kl.II-z
10. Jan Niewiero – kl. II-z
11. Zdzisław Młodzianowski- kl. I-z
12. Ignacy Wasilewski – kl. IV-b
13. Czesław Wysocki – kl. IV-b
14. Jerzy Maciejewski – kl. V-b

Oklaski są jedną z najmilszych nagród za pracę włożona w uświetnienie 100 rocznicy urodzin tow. Lenina.

Uroczystość 1- go Maja- 1970 rok. Przemarsz pochodu ulicami Białegostoku.

 

Spółdzielnia Uczniowska

Spółdzielnia Uczniowska „Przyszłość” zrzesza w swych szeregach 396 uczniów. Za swoją pracę Zarząd otrzymał dyplom uznania i nagrody rzeczowe od Powiatowej Komisji Spółdzielni Uczniowskich w Białymstoku.

Przegląd zespołów artystycznych powiatu białostockiego

Odprawa Posłów Greckich

Reżyseria i scenografia: mgr Elwira Łukowska

Wykonawcy: uczniowie klasy I „a”

Są dopiero w I klasie, a już wykazują talent aktorski.

10.06.1970 r.

10.06.1970 r. – Doniosła chwila w życiu 132 osób

64 absolwentów Technikum 5-letniego

39 absolwentów Technikum 3-letniego

29 absolwentów Wydz. K.K.

Otrzymało świadectwa dojrzałości

/Informacje i zdjęcia pochodzą z kroniki Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu 1964- 1970/

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.