Historia Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu cz. 3

Wakacje

W czerwcu Dyrekcja zorganizowała wycieczkę dla klas IV-tych do Bagna Wizny a dla klas I , II i III – ciej na wybrzeże.

Podczas wakacji zorganizowano obóz wędrowny ZMW pod kierunkiem dyrektora Zygmunta Oleinickiego i Lachowa L. oraz obóz harcerski pod opieką Leszka Grygiera i M. Kleszczewskiego

Analiza ilości absolwentów

Przebieg zmian w ilości absolwentów opuszczających szkołę przedstawia niniejszy wykres.

Od roku 1963 zaznaczył się wyraźny wzrost ilości absolwentów TMR. Uwarunkowane to było przejściem TMR lepiej wyposażonego i mającego większe możliwości sprawnej realizacji procesu nauczania zespołu budynków szkolnych. Inne części wykresu są uzasadnione na poprzednich stronach pracy.

Rok szkolny 1967/68

Dyrektor Technikum – inż. Jan Żebrowski

Z-ca dyr. ds. adm. – inż. Zygmunt Olejnicki

Kierownik Warsztatów – mgr inż. Mikołaj Worona

Kierownik Internatu – Janina Ołdytowska

Kierownik Wydziału Kszt. K. – Włodzimierz Daraszkiewicz

W szkole uczy się 389 uczniów. 40 z nich, to uczniowie Trzyletniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa, które zostało utworzone po zasadniczych szkołach zawodowych. Klasa I-a liczy 41 osób. Są to uczniowie, którzy ukończyli 8- klasową szkołę podstawową, pierwsza grupa młodzieży, która będzie uczyć się wg nowego programu w zreformowanej szkole.

W tym roku utworzono pracownię języka rosyjskiego, historii, matematyki, technologii i wychowania obywatelskiego na wyposażenie których przeznaczono 70 tyś. zł.

Uroczystości 1- go Maja

W szkole przestrzega się jednolitego umundurowania co wpływa dodatnio na wygląd młodzieży. Pochód z okazji 1 – Maja ulicami Białegostoku.

Rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej

Jest to rok w którym obchodzi się 50 –ta rocznice Wielkiej Rewolucji Październikowej. Szkoła także bierze udział w tych uroczystościach. Organizuje wystawę, akademię, konkurs na najlepszą gazetkę, który wygrywa klasa I-z. Młodzież bierze udział w różnego rodzaju czynach społecznych.

Matura

Nie było to łatwe. Praca, obowiązki rodzinne i nauka. Ale nareszcie już „dojrzeli”.

Sprawność szkoły w tym roku wyniosła 61%. Na egzaminie maturalnym młodzież wykazała dobre przygotowanie ze wszystkich przedmiotów. Z klasy V-a na 31 osób egzamin złożyło 30 osób a w klasie V-b wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa dojrzałości. Po raz pierwszy Technikum ukończyło 37 słuchaczy Technikum Korespondencyjnego.

Wakacje

Rok szkolny 1968/69

Szkoła liczy 397 uczniów. Naukę rozpoczęto w pięknie odnowionych czystych pomieszczeniach. Na korytarzach i w salach dużo kwiatów.

Dyrektor Technikum – inż. Zygmunt Olejnicki
Z-ca dyrektora d/s adm. – Ob. Józef Jarocki
Kierownik Warsztatów – mgr inż. Mikołaj Worona
Kierownik Internatu – Ob. Janina Ołdytowska
kierownik Wydziału KK. – Ob. Wlodzimierz Draszkiewicz

Zorganizowany podczas wakacji obóz wędrowny ZMW zdobył 1-wsze miejsce w kraju i w związku z tym otrzymał nagrodę 13 tys. zł.

Za pieniądze te szkoła zakupiła dla młodzieży sprzęt sportowy.

Osiągnięcia sportowe

Rozpocząłem pracę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa jako nauczyciel w.f. w 1060 roku. Do tego czasu nie było tu nauczyciela specjalisty.

Rozpocząłem od zera.

Młodzież przeważnie wiejska, bez żadnego przygotowanie w szkole podstawowej. Sprawność żadna. W roku szkolnym 1959/60 najlepsze miejsce ucznia naszej szkoły w Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół Rolniczych to 5-te w kuli. po dwóch latach systematycznej pracy na zajęciach wychowania fizycznego, oraz w sekcjach sportowych zaczynają przynosić pierwsze rezultaty.

Na terenie szkoły zorganizowane mamy wówczas następujące sekcje: lekkoatletyczne, piłki siatkowej szachy, warcaby i tenisa stołowego

W maju 1962 r. po raz pierwszy drużyna piłki siatkowej wywalcza z wielkim wysiłkiem puchar przewodniczącego KKF i T. na pow. Białystok dla najlepszego zespołu w Supraślu, Najgroźniejszym przeciwnikiem jest drużyna z Ks „Supraślanka”

W następnych dwóch latach powtarzamy sukces i pierwszy puchar przechodni przechodzi na własność.

W roku 1963 startujemy w mistrzostwach pow. białostockiego wywalczając pierwsze miejsce i zdobywając puchar przechodni przewodniczącego KKP i T. W następnych dwóch latach znowu powtarzamy sukces i zdobywamy drugi puchar na własność. Od tego czasu piłka siatkowa w naszej szkole jest dominującą sekcją na terenie powiatu. Corocznie wywalczamy pierwsze miejsce w szóstkach, w trójkach natomiast dwa pierwsze miejsca.

Corocznie zespół nasz uczestniczy w finale Mistrzostw Wojew. Szkół Rolniczych zajmując najgorszym wypadku drugie miejsce.

Pierwsze miejsca zajmujemy w 1966, 1969 roku. Rok szkolny 1968/69 zespół zgłoszony do rozgrywek klasy A – zajmuje I miejsce.

W styczniu 1969 roku w finale Mistrzostw Woj. i CRS zajmujemy I miejsce – zdobywamy puchar przechodni ZW LZS, kwalifikując się do półfinału Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych i CRS.

Półfinały odbywają się w woj. Bydgoszcz w dniach 6-9. II.1969 r. w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie pow. Toruń spotykają się reprezentacje województw: warszawskiego, bydgoskiego, gdańskiego, olsztyńskiego, i białostockiego. Zespół nasz zajmuje tam I miejsce pokonując Gdańsk 3:1 a pozostałe zespoły 3:0. Kwalifikujemy się do finału Mistrzostw Polski w Lublinie w czerwcu. W tym samym roku w lutym wywalczamy 3-cie miejsce w województwie w rozgrywkach okręgu juniorów w których startowało 32 zespoły. Rok szkolny 1967/68 zajmujemy I miejsce i zdobywamy puchar przewodniczącego Z.P. ZMW w dniach 20 III 1969 bronimy pucharu.

Prężnie rozwija się również sekcja szach i warcabów. W skład sekcji oprócz uczniów wchodzą nauczyciele. Sekcja ta począwszy od 1962 r. dominuje na terenie powiatu a nawet województwa. Do roku 1969 członkowie sekcji zajmują pierwsze miejsca w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych. W Drużynowych Mistrzostwach Wojew. W najgorszym wypadku zajmujemy III miejsce. W roku 1966 zespół wywalcza w Mistrzostwach Wojew. I miejsce i reprezentuje woj. białostockie w finałowym turnieju o „Złotą Wieżę” w Warszawie, zajmując na 17 reprezentacji wojewódzkich 9-te miejsce. Zaledwie 0,5 punktu zabrakło do wywalczenia miejsca w pierwszej czwórce.

Przez okres dwóch lat 1965/1966 istnieje przy szkole silna sekcja podnoszenia ciężarów. Zdobywa w roku 1966 Mistrzostwo Powiatu. Ze względu na stan zdrowia uczniów sekcja zostaje rozwiązana.

Bardzo szybko rozwija się również sekcja lekkoatletyczna, która już od 1962 roku staje się najsilniejszą nie tylko na terenie szkoły, ale powiatu i województwa. nasi zawodnicy dochodzą aż do Mistrzostw Polski. Wróblewski Sergiusz – 3 miejsce na Mistrzostwach Polski LZS w biegu na 400 m. Jankowski Grzegorz dochodzi do finału Mistrzostw polski Młodzików w biegu przełajowym.

W roku 1963 zdobywamy Puchar 500-lecia Komisji Oświaty i Kultury PMRN za zwycięstwo drużynowe w lekkoatletycznych zawodach powiatowych. Do obecnej zresztą chwili jesteśmy najsilniejszym zespołem szkolnym powiatu białostockiego.

W roku 1965 zdobywamy pamiątkowy plater za zwycięstwo drużynowe w powiatowych biegach przełajowych.
w Mistrzostwach Wojew. Szkół Rolniczych od 1963 roku nie zajmujemy niżej 3-go miejsca.

/Informacje i zdjęcia pochodzą z kroniki Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu 1964- 1970/

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.