Kronika Konkursu „Młodość i Trzeźwość” – Konkurs trwa 1985.10.15 – 1986.05.15

Kronika Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu

Kalendarz Konkursu – „Młodość – Trzeźwość”

  1. Uroczyste otwarcie konkursu z jednoczesnym omówieniem regulaminu konkursu.
  2. Wyświetlenie i omówienie filmu pt. „Alkohol” – 13 stopień upojenia
  3. Zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce przeciwalkoholowej.
  4. Rozpowszechnienie druków ulotnych w środowisku szkolnym i internackim o tematyce przeciwalkoholowej.
  5. Zorganizowanie spotkania młodzieży z lekarzem na temat – problemy alkoholizmu przyczyny i skutki nałogu, leczenie.
  6. Zorganizowanie w każdej klasie po jednej jednostce lekcyjnej w celu omówienia z młodzieżą problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, przyczynami i skutkami nałogu, leczenia (w czasie godziny wychowawczej).

Dnia 1985.11.21 uroczyste otwarcie konkursu „Młodość – Trzeźwość”

Prelekcję na temat szkodliwości picia alkoholu wygłosił adiunkt Akademii Rolniczej w Olsztynie.

W dniu 1985.12.12 został wyświetlony film o tematyce antyalkoholowej pt: „Korkociąg”.

W dniu 1986.01.09 został wyświetlony film pt: „13 stopień upojenia alkoholowego”.

Po filie mgr. B. Wysocki poprowadził dyskusję na temat wyświetlonego filmu.

W dniu 1986.03.20 odbyła się pogadanka antyalkoholowa w zakresie szkodliwości na młody organizm.

Dnia 1986.03.24 w internacie „A” zostały wyświetlone dwa filmy o tematyce antyalkoholowej:

  1. „Cocktail” – produkcji polskiej
  2. „Gwiazda pomyślności” – produkcji polskiej

Dyskusję po wyświetlonych filmach prowadził mgr B. Wysocki

W dniu 1986.03.26 odbyła się pogadanka na temat antynikotynowy i p/alkoholowy.

W trakcie trwania konkursu były na bieżąco rozprowadzone w internacie plakaty, broszury, ulotki, które otrzymaliśmy z PCK z Białegostoku.

1986.04-17 w internacie obyła się dyskusja na temat szkodliwości picia alkoholu. W dyskusji udział wzięli: kierownik internatu, wychowawcy grup, higienistka szkolna i mieszkańcy internatu.

W czasie trwania konkursu został przeprowadzony konkurs na najciekawszy plakat o tematyce antyalkoholowej.

Rok szkolny 1986/87

1986.11.22 wyjazd członków konkursu „Młodość – Trzeźwość”

Ucz. J. Żaworonek, ucz. M. Pietrasz, opiekun konkursu kol. T. Mosiej za rok szkolny 1985/86 do Hajnówki na podsumowanie konkursu i jednocześnie otwarcie w nowym roku 1986/87.

1986.11.24

Otwarcie konkursu „Młodość – Trzeźwość” w naszym Internacie. Do konkursu przystąpiło 198 wychowanków. Opiekę nad przebiegiem konkursu w roku szkolnym 1986/87 realizuje kol. Teresa Mosiej.

Uczeń Jerzy Żaworonek opowiedział wychowankom przebieg uroczystości podsumowania konkursu za rok szkolny 1985/86, który odbył się w Hajnówce. Uczeń Mirosław Pietrasz zapoznał wychowanków z regulaminem Ogólnopolskim konkursu „Młodość – Trzeźwość”.

1986.11.27 r. odbyła się pogadanka na temat szkodliwości picia alkoholu. Zawarty temat w pogadance wzięto z miesięcznika, problemy opiekuńczo – wychowawcze, a tematem tej pogadanki był „Alkoholizm w rodzinie”.

Wychowankowie internatu podjęli zobowiązanie wykonania hasła jako motto do konkursu i umieścili w świetlicy internatu „Rozum zwycięży siłę, alkohol zniszczy każdego”, „Rozum zwycięży siłę, czy warto niszczyć go wódką”.

O alkoholu i alkoholizmie w programie I iw Trójce Polskiego Radia

Przez cały bieżący rok Polskie Radio w każdą sobotę o godzinie siedemnastej dwadzieścia pięć w programie pierwszym nadaje pięciominutową audycję pod tytułem „Alkoholizm – alkohol”, a w programie trzecim o godzinie dwudziestej pierwszej czterdzieści pięć w każdy drugi poniedziałek miesiąca usłyszymy dwudziestominutową audycję pod tytułem „Klub Trójki”. Zapraszamy do odbiorników radiowych – w sobotę o godz. 17.25 i w drugi poniedziałek miesiąca o 21.45.

Raz w miesiącu wychowawca grupy przeprowadza pogadankę na temat skutków picia alkoholu z adnotacją w dzienniku. Materiał do prowadzenia pogadanki jest czerpany z czasopisma „Zdrowie i Trzeźwość”. Czasopismo to jest zaprenumerowane w naszej szkolnej bibliotece.

Samorząd internatu w ramach konkursu „Młodość – Trzeźwość” każdego tygodnia w środę w czasie wolnym od zajęć przez radiowęzeł organizuje się odczyt o treści antyalkoholowej.

Opiekun konkursu „Młodość – Trzeźwość” z wychowankami internatu nawiązali współpracę z Miejskim Komitetem Przeciwalkoholowym w Białymstoku ul. Bema 2. W ramach tej współpracy ucz. Kozak Andrzej i ucz. Osiniak Tadeusz podjęli zobowiązanie do umieszczania gazetek graficznych o tematyce antyalkoholowej raz w miesiącu w gablotach na dworcu PKS.

Miejski Komitet Przeciwalkoholowy w ramach współpracy wypożyczył nam 4 kasety magnetofonowe o treści antyalkoholowej, również zaopatrzył nas w plakaty i broszury o tej samej treści.

W miesiącu kwietniu młodzież naszego internatu nawiązała współpracę z Urzędem Miasta i Gminy w Supraślu i w ramach tej współpracy młodzież nasza przekazała szereg plakatów o treści antyalkoholowej do Sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

1987.05.07 odbędzie się w auli naszej szkoły spotkanie z lekarzem z Terenowej Przychodni z Białegostoku. Tematem tego spotkania będzie wykład na temat szkodliwości picia alkoholu i palenia tytoniu.

1987.05.15 została przekazana kronika konkursu „Młodość – Trzeźwość” do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku za rok szkolny 1986/87.

W dniu 1987.09.26 ucz. Kl V „a” Kozak  Andrzej i ucz. Kl. III „cz” Pietrasz M. opiekun Teresa Mosiej wzięli udział w podsumowaniu konkursu „Młodość – Trzeźwość”, który odbył się w Łapach. Za aktywną działalność w młodzieżowym ruchu trzeźwości wychowankowie otrzymali DYPLOM.

Rok szkolny 1987/88 r.

1987.11.03 został wyświetlony w świetlicy internatu „A” film pt. „Nie toleruj  pijaństwa”. Akcja tego filmu przebiegała w zakładach pracy. Pokazani byli ludzie którzy nadużywali alkoholu w czasie pracy.

1987.11.06 ponownie nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta i gminy w Supraślu. W wyniku pierwszego spotkania przedstawicielka U.M. Gminy p. M. Ostrowska naświetliła nam wspólny plan działania w r. 1988.

W dniu 1988.01.27 odbyło się spotkanie z młodzieżą ZSZ w Supraślu z członkami Klubu abstynentów „Krokus” w Białymstoku. Dziękujemy za miłe i serdeczne przyjęcie.

Jan Nikołajuk, Henryk Gołębiewski, Janusz Mikuta

1988.01.27 w naszym internacie odbyło się uroczyste otwarcie konkursu „Młodość – Trzeźwość”. W otwarciu tym uczestniczyli:

– przedstawiciel SKP UMiG Supraśl kol. M. Ostrowska

– przedstawiciel SKP oddz. Doskonalenia kadr kol. Kozłowska

– Kierownik internatu mgr A. Pouk

– Dyr. Szkoły mgr M. Zaręba

– Kol. D. Borecka

– Kol. N. Fidziukiewicz

– przedstawiciele Klubu „KROKUS”

W programie imprezy :

-uroczyste powitanie gości i młodzieży przez opiekuna kol. T. Mosiej

– konkurs dla zmotoryzowanych

– występ orkiestry szkolnej

– spotkanie i dyskusja z członkami Klubu „KROKUS”

Degustacja napoi bezalkoholowych przyrządzonych przez naszych wychowanków.

Finałem imprezy było wręczenie przez dyr. Szkoły mgr. M. Zarębę nagród dla najlepszych:

– I Nagrodę otrzymał M. Koroluk

– II Nagrodę otrzymał K. Jałbrzykowski

– III Nagrodę otrzymał B. Motybel

Wręczono również 5 nagród pocieszenia tym, którzy uzyskali najmniej punktów w konkursie. Na zakończenie p. kierownik mgr. A. Pauk zaakcentowała, że impreza przebiegała w miłym nastroju, a tematyka tej imprezy dała dużo do myślenia. W imieniu swoim i naszej młodzieży pożegnała zaproszonych gości życząc wszystkim jak najmniej styczności z ludźmi uzależnionymi.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca przez internacki radiowęzeł są odczytywane wspomnienia „Moja droga do…” to autentyczne wypowiedzi Twoich rówieśników. Ludzi młodych którym drogę ich życia zmieniła „butelka”. W każdym fragmencie wspomnień widać jej złowieszczy cień. Tytuły fragmentów wspomnień:

„Moja droga do przestępstwa”

„Alkohol, miłość, cierpienie”

„Alkohol na drodze do mojego przestępstwa”

„Wódka – droga do przestępstwa”

„Alkohol n mojej drodze do przestępstwa”

„Wspomnienie”

/Informacje i zdjęcia pochodzą z kroniki Internatu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu 1985- 1986/

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.