8-Bit Generation

20 marca 2017 Gustaw 0

Nowadays, it is hard to believe that some time ago computers needed a dedicated tape cassette to run. When I am trying to explaining this […]

Pokolenie 8 bitów

24 listopada 2013 Gustaw 0

Dzisiaj trudno uwierzyć, że istniały kiedyś komputery, do których potrzebna była kaseta magnetofonowa. Kiedy próbuję opowiadać o tym dziecku, pyta się w pierwszej kolejności – […]