Przetwarzanie danych osobowych

1 stycznia 2016 Gustaw 0

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonywana na informacjach mających charakter osobowy. Definicja zawarta została w Art. 7 pkt 2 Ustawy o  ochronie danych osobowych. […]