Sprawdzanie

1 marca 2016 Gustaw 0

Sprawdzanie, czyli kontrola wewnętrzna stanu ochrony danych  osobowych obejmuje wszystkie procesy w których przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych jest wymagane. Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych […]

Dane osobowe – wyjaśnienia pojęć

17 grudnia 2015 Gustaw 0

Dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych  – są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do […]