W interesie publicznym …

9 sierpnia 2016 Gustaw 0

Ustawa z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca program „Rodzina 500+” wymusiła zmiany niektórych innych aktów prawnych, w tym ustawy […]

Sprawdzanie

1 marca 2016 Gustaw 0

Sprawdzanie, czyli kontrola wewnętrzna stanu ochrony danych  osobowych obejmuje wszystkie procesy w których przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych jest wymagane. Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych […]

Przetwarzanie danych osobowych

1 stycznia 2016 Gustaw 0

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonywana na informacjach mających charakter osobowy. Definicja zawarta została w Art. 7 pkt 2 Ustawy o  ochronie danych osobowych. […]