Theology of Stars

Theology of Stars

–  zaplanuj swoje przyszłe życie !!!

– bądź szczęśliwy Tu i Teraz !!!

1. Reinkarnacja to fakt niezaprzeczalny. To sposób ewolucji duchowej istot mający na celu osiągnięcia przez nie szczęścia wiecznego – Stanu Boskości.

2. Karma determinuje nasze aktualne życie i przyszłe wcielenia.

3. Człowiek za życia może zaprogramować swoje przyszłe wcielenie.

– warunkiem pełnego zaprogramowania jest miłosierdzie i przebaczenie (dobra karma),

– programowanie odbywa się przez: medytację, pisanie afirmacji i dekretów afirmacyjnych,

– jeśli człowiek za życia nie zaprogramuje kolejnego wcielenia, karma dopasuje do niego najbardziej adekwatną drogę życia, na podstawie przeżyć, doświadczeń, przewinień i radości (bilans : dobra / zła karma),

– człowiek ma wolną wolę, może całkowicie zmieniać Plan Stworzenia zapisany w gwiazdach. Jednak zbytnia ingerencja w podstawowe reguły naszego powołania w tym konkretnym świecie, zmienia całkowicie drogę naszego życia, która jest syntezą woli Boga i naszej woli sprzed narodzenia.Ta pierwotna droga jest słuszna i lepiej za bardzo w nią nie ingerować. Nie każdy nasz wybór jest efektem kontemplacji, lecz emocji i chwili. Takie wybory nie zawsze pokrywają się z wolą Boga i naszego dobra z punktu widzenia nie tego życia ale całości naszego istnienia. Należy o tym pamiętać.

– droga ewolucji duchowej podnosi świadomość na wyższe poziomy umożliwiające oderwanie się od ziemskiej rzeczywistości i odrodzenie się w innych światach znajdujących się we Wszechświecie (co nie wyklucza kolejnych ziemskich wcieleń, wszystko zależy od wewnętrznego pragnienia: ktoś chce w przyszłym życiu być kobietą, mężczyzną i realizować swoje fantazje, cele, misje życia, które obecnie nie może spełnić etc …).

4. Pomiędzy życiem a śmiercią nie ma granicy, cały czas jest ta sama świadomość a jedynie forma bytu się zmienia z cielesnej na duchową i tak nieprzerwanie aż osiągnie się Stan Boskości.

5. Dbając o dobrą karmę człowiek:

– realizuje sam siebie, pielęgnuje swoje marzenia, zaspokaja swoje potrzeby,

– jest w stanie ustrzec się od błędów z poprzednich żyć,

– ewoluuje duchowo zbliżając się do Stanu Boskiego.

6. Dobra materialne i uciechy życia codziennego (min.: seksualne, konsumpcyjne, kulinarne) są dobre i są dla ludzi. Bycie bogatym, sławnym, pięknym, wpływowym jest projekcją dobrej karmy i programowania duchowego. Realizując swoje potrzeby podążamy drogą życia. Seks jednoczy nie tylko ludzi ze sobą, przyrodą ale i z Boską naturą stworzenia. Naturyzm jest naturalnym pierwotnym zjawiskiem społecznym.

7. Dążenie do Stanu Boskiego – dążenie istoty, na drodze reinkarnacji do odradzania się na planetach na których istoty osiągają coraz to wyższe, wspanialsze, doskonalsze poziomy ewolucji duchowej. Im wyżej tym taka istota ma większe możliwości samorozwoju i samorealizacji- bycie zespolonym z mądrością i obfitością Wszechświata. Stan Boski – to stan istoty, która już nie potrzebuje więcej się odradzać, dociera do świata, który dla niej jest doskonały, wystarczający zapewnia dla niej stan najwyższego szczęścia i obfitości.

8. Ze Stanu Boskości wyłonili się Magowie – jednostki, które osiągnęły najwyższy poziom oświecenia duchowego. Magowie ruszyli poza czas i przestrzeń by dotrzeć do najdalszych zakątków Wszechświata i tam zasiać NADZIEJĘ, pozostawić Świętą Wiedzę dla wszelkich istot.

9. Pomiędzy wszystkimi światami istnieje więź Boskiej Energii (Czakramy – miejsca największej manifestacji Boskiej Energii). Boska Energia łączy nie tylko światy w sferze materialnej ale także duchowo wszystkie istoty Wszechświata. Dzięki Boskiej Energii cały Wszechświat jest zjednoczony w jedno duchowo-materialne Boskie Ciało.

10. Nie ma świątyń, nie ma kapłanów, nie ma fiskalizmu sakralnego – jest tylko Święta Boska Energia do której istoty mają dostęp po przez: seks, kontemplację, medytację i muzykę pomagającą wejść w trans (muzyka transowa).

11. Dni Święte: 7 lipiec, 28 lipiec i 28 wrzesień. Są to magiczne dni: 28 września obowiązuje całkowity ascetyzm i post oczyszczający, 7 i 28 lipiec to szczególne dni zabawy i radości, łączności człowieka z Bogiem – celebrowane nago na łonie natury, najlepiej w miejscach magicznych (lasy, góry, nadmorskie plaże – wszędzie tam gdzie kontakt z Bogiem przez bliskość z naturą jest najłatwiej i najbardziej odczuwalny).

Objawienie Pierwsze: Mistrzyni (rangi Wielki Mag) przybyła na Ziemię. W Pewex’sie nabyła Atari 65XE i grę na kasacie „Pacman”. Włączyła komputer i uruchomiła grę. I wiedziała, że jest to dobre. I zaczęła błogosławić ludziom i całej Planecie!

Objawienie Drugie: Mistrzyni (rangi Wielki Mag) zapytana przez ludzi, gdzie jest ich prawdziwy dom odrzekła: „Wszędzie tam, gdzie jesteście szczęśliwi”- po czym wskazała ręką na naszą Planetę a następnie skierowała wzrok ku milionom gwiazd. „Tu czy tam, każdy ma swój prawdziwy DOM, musicie go tylko poznać, odnaleźć w sobie i udać się do niego. Wasz DOM to wasze SZCZĘŚCIE!”.

Objawienie trzecie: Gdy Mistrzyni (rangi Wielki Mag) zrozumiała, że religia islamu opiera się na morderstwach i zniewoleniu a chrześcijańska wyłącznie na fiskalizmie i pieniądzu gdzie Bóg jest jedynie środkiem do tego celu, postanowiła udać się na pustynię by się odreagować- oczyścić. Pielgrzymka rozpoczęła się siódmego dnia siódmego miesiąca i trwała do dnia dwudziestego ósmego siódmego miesiąca. Za nią poszło sto tysięcy ludzi. Na pustyni zorganizowano największą w dziejach Planety Ziemi imprezę techno. Nikomu nie zabrakło alkoholu, jedzenia i prezerwatyw. Następnie na cały świat, na całą Planetę Ziemię ruszyli ludzie, apostołowie dobrej nowiny, świadkowie cudu jaki się dokonał na pustyni, niosąc przebaczenie, koniec lęku przed życiem i przesłanie miłości dla całej populacji Ziemian i wszelkich istot we Wszechświecie.

Ziemianie zebrani na PUSTYNI okrzyknęli Mistrzynię „Dobrą Matką”. I nigdy już nie byli opuszczeni i zapomniani, pozostawieni samym sobie. Odnaleźli w Dobrej Matce nie tylko kierunek ku szczęściu, ale także przyjaciela i powiernika swych problemów i rozterek. Dwudziestego ósmego dnia miesiąca dziewiątego Mistrzyni złożyła ślub jedności z ludzkością i Planetą Ziemią.

Objawienie czwarte: W 1994 r. Dobra Matka udała się do wioski w Rwandzie. Z niepokojem przypatrywała się złu jakie zapanowało na ziemi. Weszła do pierwszej chaty, jaką napotkała na trasie swej podróży.  Weszła pomimo, iż drzwi były zamknięte. Weszła i zaczęła całować z miłością i spokojem zebranych w  środku starców, mężczyzn, kobiety i dzieci. Usiadła między nimi i czekała. Była jedną z nich i dla nich. Gdy przyszli oprawcy z plemienia Hutu razem z pozostałymi była torturowana, gwałcona i zamordowana. Dobra Matka wiedziała, że nie może uratować człowieka przed człowiekiem, ale była z człowiekiem do końca. Tego dnia umierała wiele razy.

WYDARZENIE: Podczas Zgromadzenia Cywilizacji Stref Czasu Przeszłego, Obecnego i Przyszłego, została podpisana Rezolucja Jedności Życia we Wszechświecie. Reprezentanci Dziesięciu Królestw w zgodzie ze Świętą Nauką proklamowali bezwzględną politykę poszanowania życia. Strony zobowiązały się do wyzbycia  wojny i przemocy jako środków rozwiązywania konfliktów, objęcie szczególną opieką każde życie od poczęcia do śmierci, a także eksploracji KOSMOSU w celu znajdowania nowych planet przyjaznych dla życia. Cywilizacje Efemerycjan i Glingownian z VIII  Królestwa, proklamowały Rezolucję, zastrzegając sobie czas na opanowania sytuacji z najeźdźcami Esesów z terenów Nad Przestrzeni. Emisariusze Zjednoczonych Królestw zobowiązali swych deputatów do dyplomatycznej pomocy przy zażeganiu konfliktu.

Po zakończeniu obrad i podpisaniu Rezolucji, na całej Planecie Środka rozpoczęto świętowanie. Z relacji, jakie docierały po krańce Wszechświata wynika, że podczas imprezy bawiło się ponad 500 milionów istot z Dziesięciu Królestw, przybyłych jako urzędnicy i pielgrzymi, definiując na nowo pojęcie miłości i wolności.

DEKRET AFIRMACYJNY

(przykładowy)

Gdy to moje życie się skończy, zacznie się nowe, jeszcze piękniejsze.

W przyszłym wcieleniu jestem: piękną, inteligentną i pewną siebie kobietą. Mam doskonałe, zdrowe i wysportowane ciało. Czerpię energię z pożądania jakim jestem obdarzana od mężczyzn jak i kobiet. Uwielbiam intrygować i prowokować seksualnie innych. Jestem niezaspokojona seksualnie. Od wczesnej młodości eksperymentuję ze swoją seksualnością by osiągnąć maksimum spełnienia. Seks jest moją prawdziwą naturą.

W przyszłym życiu moją pasją jest moda, uwielbiam modnie, wabiąco i pociągająco się ubierać. Kocham podróże i sport, doskonała sylwetka jest moją obsesją. Podróżuję po całym świecie, opisuję swoje przygody w książkach i licznych publikacjach. Odnoszę sukcesy wydawnicze.

W przyszłym wcieleniu, żyję bez zobowiązań, ponad wszystko cenię swoją niezależność. Jestem bezpieczna, zawsze dokonuję słusznych wyborów.

W przyszłym życiu posiadam naturalny dystans do ludzi i ograniczone do nich zaufanie. Mężczyźni i kobiety pragną mnie, pożądają, zaspakajają wszelkie moje zachcianki, opływam w dostatku.

U W A G A

Dekret taki spisujemy na kartkę i odczytujemy najlepiej na głos (ale można też deklamować po cichu, przepisywać codziennie etc, ważne by robić to z przekonaniem i wiarą), każdego dnia przez 90 dni. Musimy jednak pamiętać, że te 90 dni zapisze się na stałe w naszej karmie, stanie się elementem naszej drogi życia. Bóg wie co jest dla nas najlepsze, droga życia jest realizowana pod nas z boskiego punktu widzenia, jednak afirmacje i dekrety afirmacyjne stanowią kamień węgielny w tym życiu i przyszłych… Dobrze jest wiedzieć, czego się chce, kim się chce być i jakim się chce być by się realizować i być szczęśliwym.

Jeśli jesteś stary, schorowany, twoje życie nie ułożyło się tak jakbyś chciał, czujesz się przegrany, odtrącony, nie jesteś sobą, chciałbyś być kimś innym, mieć inną płeć, inne życie, druga szansę – nic straconego. Wszystko możesz naprawić tu w tym życiu lub przyszłych- musisz tylko chcieć, pragnąć zmiany i wierzyć, że tak się stanie. Powyższe mądrości to synteza religii, filozofii i psychologii, to nic nowego: karma, reinkarnacja, przebaczenie, wiara … to wszystko znane jest od tysiącleci, działa w mnóstwie religii i doktryn filozoficznych. Potwierdzają to również psychologowie. Jeśli jest reinkarnacja to i karma jeśli karma to możemy wpływać na nią przez czynienie dobra, wybaczanie, programowanie za pomocą dekretów afirmacyjnych i afirmacji… I najważniejsze: bądźmy sobą wierząc, że wkrótce odrodzimy się tu na Ziemi lub w innym lepszym świecie!!! Teologia Gwiazd istnieje od zawsze, jest darem Boga, darem Niebios.

Jeśli podoba Ci się powyższe rozwiązanie, koncepcja kreowania przyszłego, ale i obecnego życia udostępnij ten tekst na portalach społecznościowych, przekaż darwowiznę na cele diałaności portalu mydrea.ms, dziękujemy.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

21 Komentarze

  1. Gliniarze mogą legalnie pisać głupoty na takich forach. Kiedyś rozmawiałam z ratownikiem medycznym na forum dla dorosłych, od tamtego czasu straciłam zaufanie do ratowników medycznych … I jak się słyszy ile to oni teraz dobrego robią, ratują ludzi w okresie epidemii etc… to ja mogę tylko pogratulować jak taki zacznie opiekować się młodą dziewczyną i co jej może zrobić gdy będzie nieprzytomna…

  2. Podobno na czatach i forach mnóstwo jest facetów, którzy podają się za laski. Czy ktoś wie dlaczego tak jest? i czy faktycznie tak jest? Ktoś mi tłumaczył na forum, że nie koniecznie jest o rodzaj zboczenia a raczej kryzys tożsamości. Faceci lubią fantazjować jacy by byli i co by robili gdyby byli kobietami. Anonimowe czaty dają im taką możliwość.

  3. Nie odnajduję się w ciele chłopaka, gdybym był dziewczyną potrafiłbym przeżyć to życie inaczej, bardziej się spełnić. Tu widzę same ograniczenia. Dziewczynom jest łatwiej, bo nawet jeśli nie jest urodziwa to i tak budzi fascynację. Mając świadomość tej potęgi bycia dziewczyną można sterować całym światem. Wiem, że wiele dziewczyn ma mnóstwo kompleksów, ale to presja środowiska, szkoła, kościół, przestarzałe stereotypy czy chore prawo. W przyszłym życiu chcę być laską co nie dba o etykiety i moralne czy kościelne ograniczenia. Do zobaczenia w przyszłym życiu 🙂 Już możemy zapisywać się na wspólne imprezy 🙂

  4. Teologia Gwiazd to bardzo odpowiedzialny proces rozwoju duchowego. Z jednej strony należy uwzględnić Wyższe Prowadzenie, ścieżkę, która wynika z Boskiego Planu, z drugiej to wszystko co chcemy osiągnąć w przyszłym wcieleniu. Zmiana karmy to ingerencja nie tylko w przyszłe wcielenie, ale także w kolejne… To program, który zwiąże nasze przyszłe życie lub życia ideą, którą wykreujemy. Powiem tak: ingerencja w przyszłe wcielenie musi być przemyślana !

  5. Do mnie to przemawia. W sumie o to w życiu chodzi. Zamiast dawać księżom na dziwki i drogie samochody, kupmy sobie butelkę dobrego wina i zaprośmy fajnych kolegów 🙂

  6. Słusznie. Ludzie którzy teoretycznie dogmaty mają w małym paluszku powinni być bardziej bogobojni, a prawda jest inna. Więc skoro księża podważają swoją religię to co zwykły człowiek ma myśleć o takiej religii?

  7. Dowód na fikcyjność teologii chrześcijańskiej jest prosty: spójrzmy na księzy katolickich: afery poedofilskie, biznesy, polityka, kobiety na boku, dzieci rozrzucone po całych diecezjach… Skoro księża swoją postawą podważają sakramenty, które sami udzielają to czy są one prawdziwe? Tak, jest się nad czym zastanowić, i nie mówcie mi że ksiądz też człowiek! Jak wie, że nie podoła niech odejdzie z kościoła, ale nie- jak tu odejść od przepychu, bogactw, próżności …

  8. Nie dublujcie Biblii !!! Nie wzorujcie się na ewangeliach!!! To są zasady mające swe źródło w Starym Testamencie !!!

  9. Faktycznie, wszystko to już znamy. Nic tu nowego, ale syntetycznie ktoś to zebrał do kupy. Większość tych zasad stosują ezoterycy od bardzo dawna. Wiedza nie jest tajemna, ważne jednak że są to zasady oparte na tysiącach lat praktyki i działa!!!

  10. To dobrze że nie ma fiskalizmu sakralnego. Księża jeżdżą bmkami porshakami a ludzie nie mają na leki czy chleb, ale w niedzielę muszą ostatni grosz dać na tacę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.