Przyczyny migracji na świecie

26 lipca 2016 Gustaw 1

Na przełomie wieków XIX i XX migracje na świecie były silnie uwarunkowane przyczynami ekonomicznymi. Z biedniejszych regionów Europy przemieszczano się do regionów intensywnie rozwijających się […]