In the May Rain

5 lutego 2017 Gostaw 0

She looked through the shop window. She couldn’t be more surprised that the sun is shining despite such heavy rain. Or the other way round. […]

Dwanaście kroków do zdrowia

2 lutego 2017 Gostaw 0

Według Światowej Organizacji Zdrowia, pod pojęciem zdrowia rozumie się nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, ale też „stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. W […]